Je was erbij > Overzicht

KBG Esen naar 's Heerenhoek (NL) - 22/08/2001

Op woensdag 22 augustus trok een delegatie van KBG Esen naar Borsele (Nederland) om de verbroederingsbanden met deze gemeente opnieuw aan te halen. Hieronder enkele foto's :

De groep werd ontvangen door de heer Jongman van de oudersoos

en door wethouder Tollenaer uit Borsele.

Hieronder het persbericht terzake :

KBG Esen bezocht op woensdag 22 augustus 's Heerenhoek in de Zak van Zuid Beveland. Esen was destijds verbroederd met de deelgemeente 's Heerenhoek van de Nederlandse gemeente Borsele. Borsele heeft ook 15 deelgemeenten zoals Diksmuide na de fusie in 1975. Door de tussenkomst van het toenmalige SOW en de gelijklopende vereniging in Nederland werden verbroederingsdagen opgezet tussen Esen en 's Heerenhoek. Deze bezoeken brachten toen de culturele verengingen bij mekaar. Esen bezocht de laatste keer haar verbroederinggemeente in juli 1991. Toen was de verbroedering tussen andere deelgemeenten zoals Leke en Keiem stopgezet door een tussenkomst van de vrouwenbeweging uit Borsele die het niet zag zitten te verbroederen met de stad die een monument had zoals de IJzertoren. Veurne was verbroederd met Goes en de deelgemeenten van Veurne met deelgemeenten van Goes. De steden Diksmuide en Veurne samen met Goes en Borsele organiseerden verder culturele dagen, die succes kennen. Deze haalden dan ook de Neerlandiaprijs. De KBG Esen. (Kristelijke Bond Gepensioneerden) telt veel leden die nog aan de verbroederingsdagen deelnamen. Het bestuur van toen was een van de touwtrekkers onder impuls van Maurice Debruyne en Helena Vanroose. Het huidig bestuur besloot aan hun vrienden van destijds een bezoek te brengen. Samen met de cultuurraden van Diksmuide en Borsele werd een plan gemaakt om op woensdag 22 augustus hun oude vrienden terug op te zoeken en meteen de Zak van Zuid Beveland te leren kennen. Dit met het fiat en de steun van deze raden.
Blij weerzien

Met zijn vijftigen vertrok men om 12 uur met een bus van het Esenplein naar de Jeugdhoeve aan de Molendijk in 's Heerenhoek. Na een veilige overzet in Breskens, wellicht de laatste die ze meemaken gezien deze dienst in 2003 wordt afgeschaft, bezocht men eerst de klompenmakerij Traas in Heinkenszand. Daar kwam men terug in contact met het nostalgische van de klomp. Er worden klompen gemaakt zoals vroeger. Precies om 16.15 uur, zoals afgesproken werden ze ontvangen door de heer de wethouder Tollenaer van Borsele, mevrouw Witte en de heer Rinus Knuit van de culturele raad en de heer Jongman van het aldaar bestaande Oudersoos aan de ingang van "De Jeugdhoeve". Tevens waren er meerdere families aanwezig bij de opwachting van hun vrienden uit Esen. In zijn toespraak tot het gezelschap had de wethouder Tollenaer lof voor het initiatief van de KBG Esen om de verloren draad terug op te nemen. Dit was het tweede initiatief vanuit Esen met een deelgemeenten uit Borsele. Ook de Esense jeugd had een uitwisseling achter de rug met de deelgemeente Nieuwdorp met een internetprogramma en een wederzijds bezoek. Zo te horen zoekt men ook in Borsele de verloren draad terug op te nemen. De heer Jongman had het over de werking van de senioren vereniging aldaar, die op 1700 inwoners 330 leden telt. Daarna werd aan de aanwezigen koffie en zeer goede taart aangeboden, in het mooie verzorgd gemeentelijk centrum de jeugdhoeve, waar Esen alleen maar kan van dromen.. Tussen de aanwezig vrienden uit 's Heerenhoek en Esen werd het een hartelijk weerzien.

Maar bij zulke gelegenheden vliegt de tijd. De gastheren en vrouwen werden door de voorzitter van de KBG Esen, Roger Haesaert, hartelijk bedankt voor de ontvangst. Tevens werden zij bedacht met een origineel geschenk, namelijk de fotovideo ooit gemaakt over het dorp in 1993. De Heer Tollenaer vond dit een ideaal iets om te gebruiken in de scholen van Borsele.

Na anderhalf uur samenzijn en na het schieten van een foto van de herenigden, werd de terugreis aangevat, de wethouder Tollenaer, Mevrouw Witte en de heer Rinus Knuit en C. Jongman. Er werd nog een korte rondrit gemaakt, met een plaatselijke gids door een deel van de Zak van Zuid Beveland. Een streek waar het fietsen en wandelen op de dijken nu een voorrang heeft gekregen. Na een tweede veilige oversteek en het genieten van een Hollands gerecht richtte men het stuur van de bus autocar naar de veilige thuishaven Esen waar iedereen tevreden uitstapte en waar men wellicht nog een tijdje over deze uitstap zal napraten.

Is dit de formule, maar dan een volle dag, met een officiële ontvangst en een kort bezoek aan de bevriende gezinnen gekoppeld aan een bezoek aan de streek, een aanzet om de draad van deze verbroedering terug op gang te krijgen?

P.S. een paar dagen voordien werd ook de COV Diksmuide in 's Heerenhoek ontvangen na een bezoek aan Goes en een rit met het toeristische treintje aldaar.

Foto's en persbericht doorgestuurd door Roger Haesaert.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.